Zadzwoń: +48 606 756 745
Napisz do nas: mocurody@gmail.com

Postanowienia ogólne

Korzystając ze sklepu internetowego www.mocurody.pl akceptujesz zasady Polityki Prywatności, opisane na tej stronie. Jeśli nie akceptujesz Polityki Prywatności www.mocurody.pl prosimy nie odwiedzać i nie korzystać ze strony internetowej oraz nie zamawiać produktów oferowanych przez www.mocurody.pl. Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje swoim zakresem tylko i wyłącznie serwis www.mocurody.pl.


Zakres zbierania Państwa danych osobowych przez www.mocurody.pl:

Serwis www.mocurody.pl wymaga podania danych osobowych, które są niezbędne do prowadzenia działalności zgodnie z Regulaminem. W następujących sytuacjach zostaniesz poproszony o udostępnienie swoich danych osobowych: Rejestracja i/lub złożenie zamówienia w sklepie www.mocurody.pl :

– Adres poczty elektronicznej

– Nazwa firmy (opcjonalnie)

– NIP firmy (opcjonalnie)

– Dane teleadresowe: nazwa ulicy, kod pocztowy, miejscowość, kraj

– Numer telefonu

Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi dokonanie czynności, których dotyczyły. Powyższe dane udostępniane przez Państwa serwisowi www.mocurody.pl są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Dane osobowe udostępniane przez Państwa niezbędne są do dokonania wysyłki produktu. Nie zostaną w żaden sposób udostępnione ani sprzedane jakimkolwiek stronom trzecim (firmom i/lub osobom fizycznym), z wyłączeniem sytuacji poniżej:

– W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

– W przypadku poważnego naruszenia Regulaminu www.mocurody.pl, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane na żądanie organów wymiaru sprawiedliwości.

Każdemu użytkownikowi, który udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

Wgląd, uaktualnienie i usunięcie Państwa danych osobowych

Po zalogowaniu się do serwisu www.mocurody.pl mogą Państwo wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe przekazane nam podczas rejestracji. Danych użytych wcześniej do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości serwisu www.mocurody.pl.

Wykorzystanie ciasteczek (pliki Cookies)

Serwis www.mocurody.pl może wykorzystywać ciasteczka, które służą do identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę możemy wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, ani żadnych innych danych pozwalających na identyfikację konkretnej osoby jako odwiedzającej serwis www.mocurody.pl.

Sposoby kontaktu

Jeśli zarejestrowali się Państwo w serwisie www.mocurody.pl otrzymacie Państwo email z potwierdzeniem rejestracji. Jeżeli zakupy produktu zostały dokonane przy pomocy serwisu www.mocurody.pl, mogą Państwo otrzymać od nas emaile dotyczące transakcji lub emaile związane z dokonaniem tej transakcji (np. informację o rabacie przy kolejnych zamówieniach, itp). Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu telefonicznego np. w przypadku konieczności potwierdzenia transakcji lub omówienia innych ważnych kwestii związanych z zamówieniem. Serwis zastrzega sobie prawo kontaktu ze swoimi Klientami w innych istotnych kwestiach nie wymienionych powyżej pocztą elektroniczną lub telefonicznie.


Linki do innych stron internetowych

Na stronach serwisu www.mocurody.pl umieszczone są linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się wyłącznie do danych gromadzonych w ramach serwisu www.mocurody.pl.


Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby odwiedzające www.mocurody.pl obowiązuje zawsze aktualnie obowiązująca jej wersja, dostępna na tej stronie.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą Polityką Prywatności prosimy o wysłanie zapytania/informacji na adres: mocurody@gmail.com

 

_______________________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Łukasz Rusinek, os. Korcza 61, 34-120 Inwałd NIP: 5512635460   tel: +48 880-631-261 e-mail:
mocurody@gmail.com
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach handlowych, realizacji umów, innych
wymaganych prawem procedur związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz
prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną lub tradycyjną, na podstawie Pani/Pana
dobrowolnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3.Dane będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń
wynikających z danego stosunku prawnego.
4.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6.Dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom/kategoriom
podmiotów: firmy realizujące obsługę korespondencji, podmioty świadczące
usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i
rachunkową, z których pomocy korzystamy przy ich przetwarzaniu.
7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
niepodanie danych może uniemożliwić np. zawarcie i realizację rezerwacji/umowy bądź też
prowadzenie korespondencji elektronicznej.
8.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania.
9.Pani/Pana dane nie zostaną przekazane poza teren Unii Europejskiej/Europejski
Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
Prowadzenie dalszej korespondencji elektronicznej bądź też nieprzesłanie wiadomości zawierającej
oświadczenie o braku zgody na przetwarzanie, zostaje uznane za wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych.

_________________________________________________________________________________________